Ziekenhuis Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven

ziekenhuizen
 • Algemeen
 • Specialisaties
 • Voorzieningen
 • Kwaliteit

Ziekenhuis Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven

Algemeen

Naam

Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven

Bezoekadres

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

Postadres

Postbus 90052
5600 PD Eindhoven

Dichtstbijzijnde NS-stations

 • Eindhoven (1,58 km)
 • Eindhoven Beukenlaan (1,93 km)

Telefoon

(040) 888 80 00

E-mail

patienteninformatiecentrum@mmc.nl

Website

http://www.mmc.nl

Ziekenhuisconcern

Máxima Medisch Centrum

Gerelateerd zorgtype

-

Geformaliseerde samenwerking op medisch specialistisch niveau

ja

Samenwerkingsverband met instellingen

-

Verzekeraars

Verzekeraars

 • CZ
 • VGZ

 

Hoofdspecialismen

Allergologie

ja

Anesthesiologie

ja

Cardiologie

ja

Chirurgie

ja

Chirurgie - Mammapoli

ja

Dermatologie

ja

Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts)

ja

Gynaecologie

ja

Interne geneeskunde

ja

Interne geneeskunde - Hematologie

ja

Interne geneeskunde - Nefrologie

ja

Interne geneeskunde - Oncologie

ja

Kaakchirurgie

ja

Keel-, neus- en oorheelkunde

ja

Kindergeneeskunde

ja

Klinische neurofysiologie

ja

Klinische psychologie

ja

Longziekten

ja

Neurochirurgie

ja

Neurologie

ja

Oncologie

ja

Oogheelkunde

ja

Orthopedie

ja

Pijnbestrijding/ anesthesiologie

ja

Plastische chirurgie

ja

Psychiatrie

ja

Reumatologie

ja

Revalidatie

ja

Thoraxchirurgie

ja

Urologie

ja

Overige specialismen

Hemofilie, medische psychologie

Ondersteunende specialismen

Laboratorium diagnostiek

ja

Medische microbiologie

ja

Nucleaire geneeskunde

ja

Pathologie

ja

Radiologie

ja

 

Medische voorzieningen

Medische voorzieningen

 • Afdeling prénatale diagnostiek
 • CT-scan
 • Huisartsenpost
 • IVF-behandeling
 • MRI-scan
 • Psychiatrische afdeling

Overige medische voorziening

Sinds 2002 is Máxima Medisch Centrum locatie Eindhoven één van de 16 hemofiliebehandelcentra in Nederland. De overheid heeft de zorg voor deze patiënten geconcentreerd om de kwaliteit van zorg te verbeteren en tegelijkertijd de kosten terug te dringen.


Sinds 2007 beschikt locatie Eindhoven over een hematologisch-oncologisch centrum waar alle dagbehandelingen voor patienten met een kwaadaardige aandoening geconcentreerd zijn.


In 2004 is tevens het vasculaire preventie centrum geopend. In dit centrum worden mensen met vaatlijden uitgebreid onderzocht op risicofactoren voor hart- en vaatziekten.


Stop roken Preventie Programma Eindhoven & regio (STOPPERS)
in dit transmurale project werkt Maxima Medisch Centrum samen met huisartsen uit de regio en het Diagnostisch Centrum Eindhoven samen. Het project streeft een op maat gesneden begeleiding na voor elke roker. In samenwerking met de universiteit van Tilburg wordt wetenschappelijk onderzoek verricht.


Máxima Medisch Centrum beschikt op beide locaties over een ziekenhuisapotheek.

Algemene voorzieningen

Uniforme bezoektijden

ja

Balie voor patiënteninformatie

ja

Telefonisch spreekuur

ja, meeste afdelingen

Betaalde parkeerplaatsen

voldoende

Algemene voorzieningen

 • Bibliotheek
 • Bloemenzaak
 • Gebedsruimte
 • Lunchroom en/ of café-restaurant
 • Winkel

Toelichting voorzieningen

Er is ook een kapper aanwezig.

 

Beoordeling

Aantal sterren

Slechter dan gemiddeld

Description: Slechter dan gemiddeld

Gemiddeld

Description: Gemiddeld

Beter dan gemiddeld

Description: Beter dan gemiddeld

Scores

Ster

Bereikbaarheid ziekenhuis

Description: Gemiddeld

Communicatie met artsen

Description: Gemiddeld

Communicatie van de oogarts

Description: Gemiddeld

Contact met de huisarts

Description: Gemiddeld

Behandeling huisarts

Description: Gemiddeld

Communicatie met verpleegkundigen

Description: Beter dan gemiddeld

Communicatie van de verpleegkundige

Description: Beter dan gemiddeld

Ontvangst op de afdeling

Description: Gemiddeld

Communicatie over medicatie

Description: Slechter dan gemiddeld

Communicatie over medicijngebruik

Description: Gemiddeld

Contact met de specialist

Description: Gemiddeld

Inhoud opnamegesprek

Description: Gemiddeld

Behandeling specialist

Description: Gemiddeld

Communicatie met verpleegkundigen

Description: Slechter dan gemiddeld

Pijnbestrijding

Description: Gemiddeld

Communicatie met artsen

Description: Slechter dan gemiddeld

Contact met de verpleegkundigen

Description: Gemiddeld

Contact met de therapeut

Description: Gemiddeld

Tegenstrijdige informatie door zorgverleners

Description: Gemiddeld

Kamer en verblijf

Description: Gemiddeld

Samenwerking

Description: Gemiddeld

Eigen inbreng

Description: Gemiddeld

Informatie ziekenhuis

Description: Slechter dan gemiddeld

Uitleg bij behandeling

Description: Gemiddeld

Wachttijden

Description: Slechter dan gemiddeld

Effectiviteit van de behandeling

Description: Gemiddeld

Pijnbeleid

Description: Gemiddeld

Communicatie rond medicatie

Description: Gemiddeld

Gevoel van veiligheid

Description: Slechter dan gemiddeld

Informatie bij ontslag

Description: Gemiddeld

Naam

Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven

Pijn na operatie op de uitslaapkamer (verkoever)

100

Pijn na operatie op de verpleegafdeling

92,26

Het aantal patiënten met doorligwonden en/of huidletsel door verlies van urine

3,74

Percentage volwassenen bij opname onderzocht op ondervoeding

85,68

Percentage kinderen bij opname onderzocht op ondervoeding

86,32

Toelichting

MMC is een supraregionaal expertise centrum voor zieke kinderen. Op basis hiervan worden ernstig zieke kinderen doorverwezen naar MMC. Dit heeft ook effecten op de gemeten voedingstoestand van deze kinderen. 15 april 2011

In welk jaar vond de kwaliteitsvisitatie plaats?

2009

Is er een kwaliteitsvisitatie gepland?

(Nog) niet gepland

Is de oncologische zorgverlening verspreid over meer dan één locatie?

nee

Zijn er jaargesprekken tussen het afdelingshoofd en de medisch specialist?

ja

Is er een regeling ingevoerd voor disfunctionerende medisch specialisten?

ja

Gebruikt u de diagnosespecifieke SMR’s om de sterfte binnen uw ziekenhuis te monitoren?

nee

Indicator: HSMR-Toelichting

MMC is van mening dat HSMR geen valide en/of betrouwbaar instrument is. Keuze gemaakt voor dossieronderzoek. Gestart eind 2010. Hieruit volgen verbeteracties.

Gebruikt u dossieronderzoek en de daarin genoemde triggers als methode voor het verminderen van onbedoelde en vermijdbare zorggerelateerde schade?

Ja, eigen systematische dossieranalyse

Percentage onverwacht lange opnameduur

13,41

 


 

Polikliniek

Algemeen

8 (verwacht)

Algemeen

1 (verwacht)

Algemeen

1 (verwacht)

Galblaas

1 (verwacht)

Liesbreuk

2 (verwacht)

Mammapoli

1 (verwacht)

Spataderen

4 (verwacht)

Algemeen

1 (verwacht)

Algemeen

2 (verwacht)

Chirurgie

1 (verwacht)

Algemeen

5 (verwacht)

Algemeen

1 (verwacht)

Interne geneeskunde

4 (verwacht)

Algemeen

1 (verwacht)

Hematologie

4 (verwacht)

Nefrologie

2 (verwacht)

Oncologie

4 (verwacht)

Algemeen

1 (verwacht)

Algemeen

2 (verwacht)

Algemeen

2 (verwacht)

Chirurgie

2 (verwacht)

Algemeen

2 (verwacht)

Chirurgie

1 (verwacht)

Interne geneeskunde

2 (verwacht)

Algemeen

1 (verwacht)

Algemeen

1 (verwacht)

Interne geneeskunde

4 (verwacht)

Algemeen

6 (verwacht)

Staaroperatie

2 (verwacht)

Algemeen

1 (verwacht)

Algemeen

4 (verwacht)

Algemeen

4 (verwacht)

Algemeen

2 (verwacht)

Algemeen

5 (verwacht)

Algemeen

16 (verwacht)

Algemeen

3 (verwacht)

Chirurgie

4 (verwacht)

Oogheelkunde

2 (verwacht)

Urologie

2 (verwacht)

Algemeen

2 (verwacht)

Sterilisatie man

2 (verwacht)

Behandeling

Gynaecologie

12 (verwacht)

Algemeen

1 (verwacht)

Plastische chirurgie

8 (verwacht)

Plastische chirurgie

8 (verwacht)

Plastische chirurgie

6 (verwacht)

Plastische chirurgie

7 (verwacht)

Plastische chirurgie

5 (verwacht)

Chirurgie

4 (verwacht)

Neurochirurgie

4 (verwacht)

Algemeen

12 (verwacht)

Algemeen

1 (verwacht)

Chirurgie

4 (verwacht)

Keel-, neus- en oorheelkunde

2 (verwacht)

Keel-, neus- en oorheelkunde

2 (verwacht)

Keel-, neus- en oorheelkunde

2 (verwacht)

Algemeen

4 (verwacht)

Chirurgie

6 (verwacht)

Oogheelkunde

2 (verwacht)

Urologie

1 (verwacht)

Gynaecologie

2 (verwacht)

Orthopedie

2 (verwacht)

Orthopedie

2 (verwacht)

Diagnostiek

Algemeen

1 (verwacht)

Algemeen

1 (verwacht)

Algemeen

5 (verwacht)

Meer wachttijden van dit ziekenhuis

Ga naar wachttijden

Content 6
Content 7
Content 2

 

Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven
Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven

 

Neem contact met ons op

Selectie per provincie

Informatie

Contact kan via mail of social media

---------------

contact us

-------------------------------

bellen

Utrecht Friesland
Groningen Gelderland
Noord-Brabant Noord-Holland
Zuid-Holland Drenthe
Zeeland Limburg
Flevoland Overijssel

Hoe werkt de vergelijker?

Informatie over een opname?

Wat is een verzorgingshuis?

Dossier zorg zwaarte pakket

Dossier kosten vergoeding

Hoe is de ranking bepaald?

Dossier verzorgingshuis selectie